Мрежа


Опорната ни мрежа е изградена на базата на двойна и тройна свързаност, което гарантира непрекъсваемостта на услугите, които предлагаме и ни дава възможността да дадем на клиента 99.5% реални гаранции  за стабилност и качество, по един недвусмислен начин.

Особености:
  • оптична backbone свързаност - собствени и наети оптични капацитети, кабели, оптични влакна в оптимална комбинация;
  • активно и пасивно оборудване;
  • Intel-сървъри;
  • Собствена безжична MAN-мрежа, мониторинг система за управление на мрежата;
  • Linux - основна операционна система на Интернет сървърите ни;
  • Uninterruptible Power Supplies - MGE UPS SYSTEMS, ;
  • Разработен и доразвиван /над 10 год./ собствен софтуер за автоматизация,  мониторинг и управление на мрежата.
Изградените директни връзки с други български и международни доставчици дават възможност за високоскоростен достъп до Интернет, резервация и управление на трафика на  второ и трето ниво от OSI-модела.

ATLANTIS оперира мрежата си чрез собствена автономна система AS20657 и  притежава всички възможни инструменти за управление, контрол и гъвкаво разпределение при натоварването на Интернет-връзките. Компанията е оторизиран RIPE-LIR, клас SMALL и директно предоставя IP-адресно пространство за своите клиенти.

Наблюдението и оптимизацията на трафика се извършва в главният мрежови център на ATLANTIS от квалифицирани технически специалисти.
Реакцията по ниво на поддръжка на територията на страната е организирана и ескалира според типовете проблеми съгласно Споразумение за ниво на обслужванe/Service Level Agreement/.